WARSZTATY

Tiny zrealizował już ponad 200 warsztatów na całym świecie. Uczył dzieci, młodzież i dorosłych, ludzi różnych narodowości, z różnym zakresem doświadczeń z muzyką.

Jego warsztaty kierowane są także do osób o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

Warsztaty beatboxowe mogą odbywać się podczas obozów letnich, zajęć szkolnych i pozaszkolnych, imprez firmowych itp.

Tiny prowadzi zarówno lekkie warsztaty, doskonale wspomagające integrację grupy, jak i poważne zajęcia dla profesjonalnych muzyków.

Podczas spotkań uczy nie tylko podstawowych dźwięków, ale także pracy z mikrofonem i zachowania na scenie.

Warsztaty mogą odbywać się w języku czeskim, angielskim i polskim.

Máte zájem o workshop/teambulding? Napište mi!

info@173729.w29.wedos.ws

+420 775999414
+48 510611508

www.tinybeat.cz

polski